ОТКАЖИ
ОТКАЖИ

Да се откажем от нещата, от които нямаме нужда

НАМАЛИ
НАМАЛИ

Да намалим потреблението на нещата, от които имаме нужда

ИЗПОЛЗВАЙ ОТНОВО
ИЗПОЛЗВАЙ ОТНОВО

Да използваме отново всичко, което е възможно

РЕЦИКЛИРАЙ
РЕЦИКЛИРАЙ

Да рециклираме онези неща, които не сме успели да откажем, намалим и използваме отново

КОМПОСТИРАЙ
КОМПОСТИРАЙ

Да превръщаме всички биологични отпадъци от кухнята в свежа пръст